Like Human Evolution op Facebook Volg Human Evolution op Linkedin Volg Human Evolution op Google Plus Volg Human Evolution op Twitter Human Evolution YouTube kanaal

Hoogsensitieve kinderen

Herkennen en omgaan met een hoogsensitief kind

Hoogsensitieve kinderen hebben soms moeite met naar school gaan. Zij doen er zoveel indrukken op, zodat zij moe thuiskomen of hoofd- en buikpijn krijgen. Daarbij zijn het vaak hoogsensitieve kinderen die het doelwit zijn voor pesterijen.

Voor ouders is het verleidelijk om hun kind af en toe thuis te houden. Maar voor je het weet, is je kind langdurig thuis en wil het helemaal niet meer naar school. Er is dan sprake van schoolweigering. Schoolweigering doet zich voor wanneer een kind voor een langere periode weigert naar school te gaan en met medeweten van de ouders thuis blijft.

Langdurig thuisblijven van school heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Het is dan ook geen gewenste oplossing bij schoolangst, overprikkeling of andere problemen die samenhangen met hoogsensitiviteit. Ook voor het pesten is het geen oplossing. Pestkoppen richten zich vooral op kinderen die niet terugvechten en die diep geraakt worden door geplaag. Onderzoek toont aan dat 85% van de hoogsensitieve kinderen vechten vermijdt en dat zij zeer emotioneel reageren op pestgedrag.

Ontwikkel zelfvertrouwen bij je kind, zorg dat de school een veilige plek is, help je kind aan prettige vriendschappen, zorg dat je kind fysiek fit is en versterk de eigenwaarde van je kind. ‘Sommige mensen denken dat ze jongens meer discipline moeten bijbrengen dan meisjes. Je hooggevoelige kind leert echter beter als hij rustig en ontvankelijk is, dus stel je grenzen op een rustige manier. Dat versterkt zijn zelfvertrouwen.’

Veel hoogsensitieve kinderen verwerken informatie visueel, ook wel beelddenken genoemd. Op vrijwel alle scholen echter wordt lesgegeven op een auditieve wijze, die onvoldoende past bij het visuele leervermogen van hoogsensitieve kinderen. Taal- en rekenproblemen kunnen een gevolg zijn.

Taal

 • fonetisch blijven schrijven, bijvoorbeeld: kraij (kraai), netjus (netjes), tog (toch)
 • klanken verwisselen of verkeerd opschrijven: a(h) en aa of loopen in plaats van lopen
 • achterblijven met AVI-lezen en opvallend laag scoren op de AVI-toets
 • verwisseling van de klinkerklanken eu, ui, au en ou
 • omdraaien van de letters b en d, p en q, f en t
 • ‘radend’ lezen of woorden in een tekst overslaan
 • moeite met begrijpend lezen

Rekenen

 • cijfercombinaties omdraaien: 35 wordt 53
 • moeite met het automatiseren van de tafels
 • moeite met de wisseling van + en – sommen
 • niet begrijpen dat 5×3 hetzelfde is als 3×5, en 4+8 hetzelfde als 8+4
 • moeite blijven houden met getallenlijnen of staartdelingen
 • moeite met redactiesommen: in het ‘verhaaltje’ de som niet herkennen
 • moeite met de Cito- of NIO-toets, door onvoldoende ontwikkelde oplossingsstrategieën
 • Leerproblemen gaan regelmatig samen met een laag werktempo en een verminderde leermotivatie, vooral als de visueel-ruimtelijke manier van leren onbenut blijft. Het kan leiden tor faalangst of afname van zelfvertrouwen.

Hoogsensitieve kinderen hebben de volgende kenmerken


Lichamelijk

 • met hun reuk en smaak onderscheiden ze kleine verschillen
 • ze registreren zachte geluiden, bijvoorbeeld gefluister tijdens het zelfstandig werken
 • ze kunnen schrikken van plotselinge, harde geluiden of andere indringende prikkels
 • ze zijn gevoeliger voor pijn waardoor ze vaker klagen
 • andere signalen van hun lichaam, zoals jeuk, honger en emoties worden sterk waargenomen
 • licht kan als te fel en indringend worden ervaren
 • ze nemen vaker details waar en ze merken elke verandering in het klaslokaal op

Sociaal-emotioneel

 • ze voelen zich verantwoordelijk
 • ze zijn geneigd om veel op zichzelf te betrekken
 • ze beleven de dingen intensief
 • ze reageren emotioneel
 • ze kunnen (ogenschijnlijk) onverwachts overprikkeld raken
 • bij overprikkeling kunnen ze zich terugtrekken in hun eigen wereld
 • bij overprikkeling kunnen ze reageren met heftige woede en/of agressief gedrag
 • ze hebben behoefte aan een kalme omgeving en een (rustige) eigen plek in de klas
 • ze zijn perfectionistisch
 • ze reageren beter op een kalme terechtwijzing dan op straf
 • ze zijn behoedzaam in nieuwe situaties/omgevingen en kijken eerst de kat uit de boom
 • ze houden niet van veranderingen, onverwachte activiteiten en uitstapjes
 • ze kiezen vaker voor een rustige activiteit
 • ze zijn sneller moe en uitgeput van alle indrukken
 • ze presteren beter als ze niet onder druk staan
 • ze zijn empathisch en kunnen intens meeleven met andere kinderen
 • ze hebben oog voor de behoeften van anderen

Cognitief

 • ze denken associatief
 • ze hebben een grote verbeeldingskracht
 • ze hebben moeite om zich te concentreren, zeker bij overprikkeling
 • ze zijn geneigd om meer en dieper na te denken
 • ze denken lang na voor ze met een antwoord komen
 • ze stellen veel en diepzinnige vragen

Spiritueel

 • ze zijn intuïtief
 • ze stellen diepzinnige en beschouwende vragen
 • ze lijken je gedachten te kunnen lezen
 • ze voelen zich verbonden met andere mensen, dieren en de natuur

Ik geef advies en coaching aan ouders van hoogsensitieve kinderen. In een persoonlijke sessies met het uw kind leer ik uw zoon of dochter kennen en geef ik u handvatten om uw kind beter te leren begrijpen. Meer inzicht in wat er in uw kind omgaat geeft meer rust voor kind en ouders.


Meer weten?

laatste recensies

Niek uit Hengelo
Spreker Saxion - Hartstikke goede spreker! Te gast geweest op Saxi...lees meer »»
A W uit Bad nieuweschans
het is weer leuk in huis. - Mijn dochter was vaak boos vooral tegen mij en de ...lees meer »»
Lees alle recensies - Recensies toevoegen

Laatste Blog

12 december 2017
Hoogsensitieve gevoelige kinderen - Herkennen van en omgaan met een hoogsensitief kind Hoogsensitieve kinderen hebben soms moeite met naar school gaan. Zij doen er zoveel indrukken op, dat zij moe...
Lees meer