Trainingen:

 

Trainingen zijn leerprocessen, en leerprocessen kunnen niet zonder bewustwording.

 

Trainen houdt in dat je in een groepsproces mensen iets leert. Ik volg regelmatig trainingen/workshops voor mijn ander vak, n.l tennisleraar. Op de manier, waarop deze trainingen worden gegeven, hebben ze totaal geen nut. Het is eenzijdige informatieverstrekking, zonder diepgang.

 

De verandering in mensen, of groepen werkt niet via eenzijdige informatieverstrekking. De weg naar verandering gaat via bewustwording. Zo simpel is het. Er wordt ontzettend veel getraind, en gestuurd. Maar het daadwerkelijke effect, is nada, niks, weinig, of zonde van de tijd. Dit wordt mij vaak vertelt, door mensen die trainingen volgen. Ze geven aan dat het geen nut heeft, of  weer een training die is bedacht door het management. Mensen raken eerder gedemotiveerd, dan gemotiveerd. Willen ze dan geen trainingen volgen? Natuurlijk wel, maar mensen worden aangestuurd, door hun emotie en overtuigingen. Of de emotie/overtuiging wel of niet klopt, maakt het Brein niets uit. Verandering kan alleen ontstaan, door bewustwording. Worden er trainingen of workshops gegeven, zonder de verdieping in de bewustwording, is het weggegooid geld. Terwijl juist deze trainingen/workshops worden ingezet, om mensen, en groepen beter te laten functioneren, en dus meer geld te verdienen.

 

Het juiste model zoals de mens acteert, en reageert.

 

Hieronder het model als je, het gedrag, als wel het gevolg positief wilt hebben.

In het Brein komen primair steeds 2 processen terug. Of je lost iets ( gebeurtenis ) op vanuit je rust en gevoel. Of je lost het op via het Ego.

 

Het Ego zal het niet oplossen, het zal het alleen maar erger maken.

Hier onder het model wat zeer veel wordt toegepast, in de coaching en de trainings-wereld

Wil je als bedrijf of als instelling effectiviteit halen uit Trainingen/Workshops?

Wil je als bedrijf of als instelling de mens een kans geven, om wel te kunnen gaan groeien, en te presteren in wat echt mogelijk is?

Wil je als bedrijf of als instelling meer geld verdienen, zonder dat dat gaat ten koste van het personeel?

 

Dan wordt het tijd voor een andere manier van begeleiden/instrueren, of coachen.

 

Het is niet een wet wat daarover zegt dat, het moet, maar de wet van logica en deductie zegt dat wel, wat tot nu toe niet heeft gewerkt, zal in de toekomst ook NIET werken.

 Stap 1, neem actie, en bel voor een afspraak.    

Maar het is niet verplicht…… hetzelfde blijven doen zonder vooruitgang is ook goed…

 gaat gewoon niet werken….

 

Trainingen die geld opleveren:

Trainingen die geld kosten:

 

Vergader-proces-training:

In deze training gaan we in op de processen, die we kunnen vinden tijdens een vergadering/werkoverleg/functioneringsgesprekken. Er wordt zeer veel tijd, en geld verloren

in dit soort processen. En dan ook vaak, met nog niet eens een tevreden resultaat.

 

 

 

 

Communicatie-proces-training:

We communiceren de hele dag door, zowel verbaal als non-verbaal. In het communicatie-proces vinden we zeer veel valkuilen, zowel in het bewust-communiceren, als wel het onbewust-communiceren. Ondanks dat communicatie-traingingen een zeer veel toegepaste training is, is het effect/resultaat zeer matig. Zeker op de lange duur.

 

 

Leidinggeven-proces-training:

Ook al ben je leidinggevende, dan geeft de titel jou, of de medewerker, niet de garantie dat je ook kan leidinggeven. Daar heb je competenties voor nodig. Helaas, zou ik bijna zeggen, want anders zou iedereen het kunnen doen. Hoe hoger je op de ladder komt te staan, hoe completer je in je competenties moet zijn.

 

 

Acceptatie-proces-training:

Het gaat om verandering, verandering van mensen, taken, klanten, visies of groei. Er is altijd verandering. Soms moet er een andere koers gevaren worden, economische redenen of ziekte, het maakt niet uit. Elke dag is er verandering. Het is een proces van acceptatie, een innerlijk proces, die zo makkelijk lijkt, echter dat is het niet. 

 

 

Positie-proces-training:

Als de positie van de mens niet duidelijk is, of wat bij de positie hoort als functie, zal de mens niet kunnen functioneren. Het verkrijgen van een correcte positie heeft te maken met het juiste perspectief. Is het perspectief niet juist, zal de positie altijd onduidelijke zijn. We weten nu dan ook, dat het Brein daar niet tegen kan.