Kind en scheiding;

Wat gebeurd er met het kind, in het proces van scheiden?

Het leven van een kind zou moeten bestaan uit, veiligheid, geborgenheid, respect en liefde. Er zijn verschillende factoren die dat kunnen beïnvloeden, zoals alcohol, drugs of kindermisbruik binnen het gezin, familie of vriendenkring. Maar ook een scheiding, vaak gaat er jaren aan onrust aan vooraf. Daar ligt al de eerste ervaring in beschadiging van het kind. In het proces van scheiden, ontstaat vaak veel boosheid en onbegrip. Doordat het kind ten allen tijde loyaal wil zijn naar beide ouders, zal het kind door die loyaliteit worden verscheurd. In de aanloop naar de scheiding, leeft het kind al in een bedreigende situatie. Hierdoor is het overlevingsmechanisme helaas al in werking gezet.  Het gevolg is, dat het kind begint vast te lopen, maar zal net als zijn/haar ouders in deze situatie gaan overleven.

Dan zal uiteindelijk de situatie ontstaan, dat ouders apart gaan wonen, en het kind aan twee nieuwe thuissituaties zal moeten wennen.  Het kind zou rust moeten hebben, maar heeft al twee complexen. Van vóór en tijdens de scheiding. Als beide of één van de ouders, ook nog steeds met zichzelf in de knoei zit, komt dat complex er ook nog bij voor het kind.  Nu kunnen er al drie complexen zijn, en daarmee moet het kind dan een weg zien te vinden, na een scheiding.  En dan vinden we het vreemd, dat het kind lastig is of raar doet? En is er de verwachting, dat het kind zich maar moet aanpassen. Wellicht zou hierdoor nog een complex kunnen ontstaan. Scheiden geeft altijd een verscheurd gevoel. De vraag is, hoeveel complexen gaat het kind onderweg meekrijgen?

Wil je, of jullie voorkomen dat je kind niet gaat vastlopen, of zijn er al complexen ontstaan? Zou je graag deze complexen bij je kind weg laten halen? Aarzel niet en neem de eerste stap.

 Loop jezelf vast en je denkt, doe net alsof het alles in orde is. Dan hou je niet alleen jezelf voor de gek, maar ook je kind. En je kind heeft juist weer geen stabiliteit. Ook dan, neem de eerste stap.

 

Dus, Aarzel niet, maak de eerst stap en maak een afspraak.