Like Human Evolution op Facebook Volg Human Evolution op Linkedin Volg Human Evolution op Google Plus Volg Human Evolution op Twitter Human Evolution YouTube kanaal

Trauma's

Trauma's

Trauma's verwerken

Als normale verwerking niet meer lukt, ontstaat vaak een psychisch trauma. Een traumatische reactie bestaat uit hyperactivering, herbeleving van de gebeurtenissen, dissociatie, verdringing, angstreacties en vervlakking. Die vervlakking is bijvoorbeeld verandering van de bewustzijnstoestand, vertekende beleving van de werkelijkheid en een veranderde kijk op de toekomst. Een beschadigd zelfbeeld is het gevolg.
De aard van de traumatische gebeurtenis en de weerbaarheid van de persoon, de steun en het gedrag van vrienden, familie en collega's bepalen de ernst van het trauma.
Acute en posttraumatische stressstoornis
Je kunt onderscheid maken tussen een acute en een posttraumatische stressstoornis.
De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische angststoornis. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstig stressgevende situaties waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de lichamelijke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch. Voorbeelden zijn: oorlog, huiselijk geweld, overvallen, berovingen, martelingen, verkrachting, seksueel misbruik en kindermishandeling.
De acute stressstoornis heet in de volksmond shock. Het is een angststoornis die kan optreden als iemand plotseling een ernstige traumatische ervaring opdoet. De reacties op dit trauma zijn sterke gevoelens van angst, afschuw, machteloosheid en hulpeloosheid. Deze stoornis ontstaat ook als je op jonge leeftijd veel meemaakt. Bijvoorbeeld als een kind of jong volwassene veel ernstige dingen meemaakt of meer dan gemiddeld voor zijn leven moet knokken. Na veel ellende, rouwverwerking en ander verdriet van grote emotionele waarde, kan deze stoornis optreden. Opvallend is dat de trauma’s die bij kinderen en jongeren ontstaan, vaak herhaaldelijk terugkomen en heel lang kunnen aanhouden.
Iemand met acute stressstoornis kampt veelal met een verdoofd gevoel en met geheugen-, slaap- en concentratieproblemen. Hij of zij is prikkelbaar, schrikachtig of angstig en ervaart het trauma regelmatig opnieuw.
Aanpak
In mijn aanpak gaan we naar de diepste laag die in de mens is geworteld. Een mens maakt om te overleven meerdere lagen aan. Dat zijn bijvoorbeeld agressie, veel of juist weinig eten, groepen mensen vermijden of overdadig alcoholgebruik. Je hebt er niets aan als je alleen de bovenste lagen aanpakt. Dit is niet meer dan symptoombestrijding. Om het trauma op te lossen, moeten we de diepste laag hebben. Ja, daar ligt de meeste pijn en juist van die pijn willen we af.
Als psychotherapeut werk ik in de mentale, psychische en het emotionele systemen. Door de systemen zowel mentaal, psychisch als emotioneel schoon te maken krijg je weer contact met je innerlijke rust.
We kunnen deze drie gebieden niet afzonderlijk zien, ze lopen in elkaar over en zijn van elkaar afhankelijk. Veel therapeuten werken vanuit één systeem. Ik niet. De samenhang tussen mentaal, psychisch en emotioneel hanteer ik daarom altijd in mijn manier van werken. Ook fysieke klachten komen ter sprake. Veel medische klachten hebben immers een psychische, mentale of emotionele oorzaak.
De mens bouwt zijn leven op emoties, zonder emoties zijn we lege wezens. We moeten echter de beperkende negatieve emoties aanpakken. Trauma’s verstoren de toegang tot je emoties. Deze emoties bepalen hoe je reageert op alles wat er in je leven gebeurt. Mijn behandeling leert je goed om te gaan met het trauma en weer in balans te komen met je emoties.
Emotie is meer dan huilen, in woede uitbarsten of gieren van het lachen. Alles wat we doen, doen we vanuit emotie. Of dat het kopen van een auto is of het kiezen van een vriendin of vriend. Is het emotionele systeem niet in balans dan zijn je keuzes ook niet juist. Keuzes staan onder druk als ze uit balans zijn. Je voelt je bijvoorbeeld onzeker of verward. Het is tijd dat er weer ruimte ontstaat en je eigen vrije keuzes maakt.
Door middel van persoonlijke sessies leer ik mijn cliënten om hun trauma te verwerken vanuit de oorsprong. Ik train in de bewustwording van de emoties en leer deze emoties om te buigen zodat de blokkade verdwijnt.


Meer weten?

laatste recensies

Niek uit Hengelo
Spreker Saxion - Hartstikke goede spreker! Te gast geweest op Saxi...lees meer »»
A W uit Bad nieuweschans
het is weer leuk in huis. - Mijn dochter was vaak boos vooral tegen mij en de ...lees meer »»
Lees alle recensies - Recensies toevoegen

Laatste Blog

12 december 2017
Hoogsensitieve gevoelige kinderen - Herkennen van en omgaan met een hoogsensitief kind Hoogsensitieve kinderen hebben soms moeite met naar school gaan. Zij doen er zoveel indrukken op, dat zij moe...
Lees meer